Γεωτρήσεις

Η Πολυεθνική Εταιρεία Gigakat, μέλος του Ομίλου ANGELIS GROUP LTD δραστηριοποιείται ενεργά τόσο με Δημόσια όσο και με Ιδιωτικά Έργα, παγκόσμια, σε 5 Ηπείρους και περισσότερες από 80 χώρες.

Αναλαμβάνει την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ των Γεωτρήσεων με απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία δεκαετιών και την παράδοση του έργου σας «ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ». Γεωτρήσεις τόσο ΧΕΡΣΑΙΕΣ, όσο και ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ.

Η διαρκής ενημέρωσή των Στελεχών της Εταιρείας πάνω στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις σε συνδυασμό με την πείρα και την εξειδίκευση στον τομέα, εγγυώνται την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών.

Η γεώτρηση ως διαδικασία είναι η μέθοδος διατρήσεως του εδάφους σε σημαντικό βάθος με τη διάνοιξη οπών κατάλληλης διαμέτρου για την έρευνα και την αξιοποίηση των πόρων του υπεδάφους, δηλαδή την απευθείας άντληση νερού ή πετρελαίου ή φυσικού αερίου και τη χρησιμοποίηση της γεωθερμίας ως πηγή ενέργειας.

Η γεώτρηση εκτελείται με τα κατάλληλα μηχανήματα που ονομάζονται γεωτρύπανα.
Υλοποίηση του project βάση Χρονοδιαγράμματος. Εξέταση του πλάνου και των σχεδίων σας. Φροντίζεται να γίνουν πραγματικότητα στην πιο Οικονομική τιμή και με τη μέγιστη Ασφάλεια και Αξιοπιστία.

Διαδικασία Τεχνογνωσίας Μελετών Γεωτρήσεων

Πριν προβούμε στην κατασκευή μιας γεώτρησης, πρέπει πρώτα να γίνει ο σχεδιασμός και η προμελέτη της με όλη την υπάρχουσα έως σήμερα τεχνογνωσία.

 •  Οι Μηχανικοί και οι Εμπειρογνώμονές μας μελετούν τα χαρακτηριστικά των υποστρωμάτων του εδάφους.
 •  Εντοπίζουμε την πιο αποδοτική θέση από θερμικές λήψεις με τη βοήθεια δορυφόρων.
 • Ελέγχουμε τον υδροφόρο ορίζοντα με τη χρήση υπέρηχων συχνοτήτων.
 • Χρησιμοποιούμε τους έγκυρους γεωλογικούς χάρτες που παρέχει το ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών).
 • Με τη βοήθεια περιβαλλοντολόγων, μηχανικών περιβάλλοντος και γεωλόγων φτιάχνουμε γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες για την καλύτερη αποσαφήνιση των ορυκτών και υδάτινων πόρων της συγκεκριμένης περιοχής.

Διαδικασία Αδειοδότησης Γεωτρήσεων
Μία γεώτρηση ξεκινάει αφού πρώτα έχει γίνει η έκδοση της απαραίτητης άδειας από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο ανά περίπτωση και κατηγορία, απαραίτητων μελετών από ειδικούς επιστήμονες (περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς περιβάλλοντος και γεωλόγων) και την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στους αρμόδιους φορείς.

Είδη γεωτρήσεων

 • γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αέριου
 • γεωτρήσεις νερού (υδρογεωτρησεις)
 • γεωτρήσεις γεωθερμίας

Γεωτρήσεις για ειδικούς σκοπούς

 • γεωτρήσεις για μικροπασσαλους
 • γεωτρήσεις για αγκυρια
 • γεωτρήσεις για τσιμεντενεσεις
 • εδαφοτεχνικες γεωτρήσεις

Αδειοδότηση

 • αναλαμβάνει το γραφειοκρατικό κομμάτι για την έκδοση της άδειας γεώτρησης, καθώς και πάσης φύσεως τεχνικές μελέτες, μέχρι να πάρετε την άδεια στα χέρια σας
 • αδειοδότηση καινούριας η παλιάς γεώτρησης, από τον οικείο δήμο και όλους τους απαραίτητους κρατικούς φορείς, συμφωνά με τη νέα νομοθεσία

Κατασκευές

 • γεωτρήσεις πετρελαίου (ξηράς, θάλασσας)
 • γεωτρήσεις νερού (μελέτες, άδειες, υδρογεωτρησεις και εγκατάσταση αντλιών)
 • γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους (με μικρά ευκίνητα τροχοφόρα
 • γεωτρύπανα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους όπως πυλωτές, γκαράζ, πάρκινγκ, υπόγεια, κήποι)
 • γεωτρήσεις γεωθερμίας

Γεωτρύπανα

 • περιστροφικά γεωτρύπανα (για μαλάκα εδάφη)
 • κρουστικά γεωτρύπανα (για βραχώδη και σκληρά εδάφη)

Διαδικασία

 • ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΑΦΟΥΣ (για τον καθορισμό του ακριβούς σημείου που θα πραγματοποιηθεί η γεώτρηση)
 • έκδοση άδειας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
 • ΠΙΘΑΝΕΣ πρόσθετες εργασίες κατά τη διάρκεια της γεώτρησης (ΠΧ τσιμεντενέσεις για στεγανοποίηση ή για ενίσχυση του εδάφους)

Διασωλήνωση

 • Σωλήνωση για μεταφορά νερού ή θερμότητας υπεδάφους
  ανθεκτική σωλήνωση για ενίσχυση και στεγανοποίηση των τοιχωμάτων της γεώτρησης από ανεπιθύμητη εισροή από τον υδροφόρο ορίζοντα
 • Το είδος και το υλικό των σωλήνων που απαιτούνται εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της γεώτρησης
 • Οι σωλήνες συνήθως είναι πλαστικοί, μεταλλικοί γαλβανισμένοι ή’ ανοξείδωτοι

Εξοπλισμός - Προμήθειες - Μηχανήματα

 • ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (Αντλητικά συστήματα υψηλής ποιότητας κατασκευής για προμηθευτές και ιδιοκτήτες γεωτρήσεων)
 • Γεωτρύπανα
 • Αντλίες
 • Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων 4΄΄
 • Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων 6΄΄
 • Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων 8΄΄
 • Πιεστικά δοχεία και πιεστικά συγκροτήματα
 • Αντλίες πηγαδιών
 • Σωληνώσεις
 • Αντλίες λυμάτων και αντλίες αποστράγγισης
 • Τετράποδη εξέδρα για γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Φίλτρα επεξεργασίας νερού
 • Αποσκληρυντές και αφαλατωτές νερού
 • Μηχανικό γεωτρύπανο για περιορισμένους χώρους
 • Ηλεκτρικό γεωτρύπανο μικρών διαστάσεων
 • Γεωτρύπανο για μεγάλα βάθη
 • Αεροσυμπιεστής γεωτρήσεων
 • Κοπίδια
 • Χαλίκωση
 • Φιλτράρισμα
 • Αντλίες επιφανείας
 • Ηλεκτρικοί πίνακες
 • Αυτοματισμοί
 • Ηλεκτρικοί πίνακες αντλιών με ρυθμιστή στροφών Inverter

Ολοκλήρωση Γεώτρησης

 • Γέμισμα κενού μεταξύ του σωλήνα ενίσχυσης και τοιχωμάτων διάτρησης με θερμό – αγώγιμο υλικό ή με υποβαθμισμένο ποταμίσιο χαλίκι
 • Σε περιπτώσεις μεγαλύτερου βάθους είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ειδικής αντλίας η οποία εγκαθίσταται είτε στην επιφάνεια είτε υπογείως
 • Καθαρισμός και ανάπτυξη της γεώτρησης
 • Μέγιστη απόδοση άντλησης
 • Σωστή επιλογή αντλίας

Γεωτρήσεις Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

 • Tετραποδη εξέδρα
 • Σύμπλεγμα εξεδρών πάνω από το κέντρο του κοιτάσματος
 • Μεθάνιο
 • Υδρόθειο
 • Κοίτασμα
 • Πηγάδια παράγωγης
 • Γεωτρύπανο τύπουjack-up, work-over rig
 • Γεωτρύπανο συντήρησης (service rig)
 • Πάνω στις πλατφόρμες υπάρχει συνεχώς ένα workover rig στη μία και ένα service rig στην άλλη
 • Επεξεργασία του παραγόμενου νερού για διάθεση (απελαίωση και απογύμνωση)
 • Οχτάποδη εξέδρα επεξεργασίας
 • Ρυμουλκούμενη φορτηγίδα
 • Η εξέδρα είναι εξοπλισμένη με διαχωριστές τριών φάσεων (separators), (πετρέλαιο, αέριο και νερό)
 • Δίκτυο αποστράγγισης υγρών
 • Δίκτυο διανομής καύσιμου φυσικού αερίου
 • Διαχωριστή για τον έλεγχο παραγωγής των πηγαδιών
 • Μονάδα ανάκαμψης της πίεσης (booster compressor unit)
 • Σύστημα αφύγρανσης αερίου με γλυκόλη (TEG gas dehydration)
 • Ταμιευτήρες
 • Διαφορετικά στρώματα με ποικίλη περιεκτικότητα σε πετρέλαιο
 • Σύστημα πυρσού (συλλέκτες υψηλής και χαμηλής πίεσης και δοχεία εκτόνωσης)
 • Υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας
 • Πίεση του κοιτάσματος (BAR)
 • Αφύγρανση αργού
 • Μεταφορά αργού στις χερσαίες εγκαταστάσεις με αντλία υψηλής πίεσης
 • Μέσω ενός υποθαλάσσιου αγωγού
 • Αφύγρανση όξινου αερίου με TEG για την προστασία του υποθαλάσσιου αγωγού από διάβρωση ή ανάκτηση πετρελαίου γίνεται κυρίως με τη χρήση gas lift
 • Δίκτυο νερού πυρασφάλειας
 • Δίκτυο αέρα οργάνων
 • Δίκτυο πόσιμου νερού
 • Κάθε εξέδρα έχει υποδοχές για πηγάδια
 • Δίκτυο αναπνευστικού αέρα
 • Αποθήκευση και παροχή υδροχλωρικού οξέος

Συντήρηση & επισκευές

 • Αναλαμβάνει συμβόλαια συντήρησης & επισκευών, βάση της κείμενης νομοθεσίας.
 • Πρόληψη & αντιμετώπιση βλαβών.
 • Ορθή λειτουργία της επιχείρησης η’ του οργανισμού, για απρόσκοπτη
 • Λειτουργικότητα όλων των δραστηριοτήτων της.
 • Τήρηση πρωτοκόλλων λειτουργίας και έλεγχων, με εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο.
 • Ανίχνευση και επίλυση κάθε δυσλειτουργίας του συστήματος.
 • Πρόληψη & συντήρηση μηχανημάτων – ηλεκτρικού & μηχανολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρομηχανολογικού) της μονάδας.
 • Επέμβαση και στις πλέον δύσκολες περιπτώσεις.
 • Πλήρης έλεγχος – διάγνωση και σύσταση αλλαγών – αναβάθμισης, για υπάρχοντα προβλήματα.
 • Εξειδικευμένα μηχανήματα για επέμβαση σε κάθε περίπτωση συστήματος
 • Ηλεκτρικού & μηχανολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρομηχανολογικού) της μονάδας.
 • Εμπειρογνώμονες ορθής λειτουργίας συστημάτων.

Αναβάθμιση

 • Αναλαμβάνει την αναβάθμιση & τον εκσυγχρονισμό, συμφωνά με την κείμενη νομοθεσία, για να λειτουργεί με ασφάλεια και ενεργειακή οικονομία.

προμήθειες μηχανημάτων

 • Κατασκευάζονται και προμηθεύονται όλα τα μηχανήματα για ηλεκτρικό & μηχανολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρομηχανολογικό), συμφωνά με την αντίστοιχη Αναλυτική λίστα μηχανημάτων της εταιρείας.
 • Έπειτα από διαστασιολογηση του συστήματος, προμηθεύονται τα πλέον οικονομικά και αξιόπιστα συστήματα για την κάθε περίπτωση.
 • Επιπλέον υπάρχει υπηρεσία εγκατάστασης κάθε μηχανήματος ηλεκτρικού & μηχανολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρομηχανολογικού), στο σύστημα σας.

Επιπλέον μηχανήματα

 • Ηλεκτρικός & μηχανολογικός εξοπλισμός (ηλεκτρομηχανολογικός)
 • Ηλεκτρικός εξοπλισμός
 • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 • Συστήματα αυτοματισμού
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός

Υπεργολαβίες

 • αναλαμβάνει να εκτελέσει με ασφάλεια & οικονομία κάθε κατασκευή, οποιουδήποτε μεγέθους. μέχρι & τεράστια συστήματα σε πρωτεύουσες κρατών η’ συγκροτήματα πόλεων, σε όλο τον κόσμο.Τιμές χονδρικής
 • Ως βασική κατασκευάστρια & εισαγωγικός πολυεθνικός όμιλος, παράσχει τιμές χονδρικής σε κατασκευαστικές & εμπορικές επιχειρήσεις, σε όλο τον κόσμο! είναι στη διάθεση του κάθε συνεργάτη να φέρει εις πέρας το οποιοδήποτε έργο έχει αναλάβει!

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο