Στρατός

Η Πολυεθνική Εταιρεία Gigakat, μέλος του Ομίλου ANGELIS GROUP LTD δραστηριοποιείται ενεργά τόσο με Δημόσια όσο και με Ιδιωτικά Έργα, παγκόσμια, σε 5 Ηπείρους και περισσότερες από 200 χώρες.

Η Εταιρεία Gigakat φέρνει εις πέρας την εξεύρεση λύσης για κάθε παρατήρηση – υπόδειξη από το Κράτος. Υπουργεία, Δήμους, Υ.ΠΕ.Κ.Α., Περιφέρεια, Αντιπεριφέρεια (πρώην Νομαρχία), Πολεοδομία, Διεύθυνση Υγιεινής, κλπ..

Αναλαμβάνει την Αδειοδότηση – Νομιμοποίησή της Μονάδας Λυμάτων από τη Διεύθυνση Υγιεινής και τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας κ.λπ.

Παρέχουμε υπηρεσίες και για τα τρία σώματα ασφαλείας : Στρατός ξηράς, πολεμική αεροπορία και πολεμικό ναυτικό.

Υπηρεσίες

Προμήθειες – Εγκαταστάσεις

 • βιολογικός καθαρισμός λυμάτων [στατικός η’ κόμπακτ]
 • δεξαμενές καυσίμων
 • πάσης φύσεως μηχανήματα – προσομοιωτές
 • αλεξικέραυνα
 • δίκτυο πυρόσβεσης
 • ηλεκτρικά – υδραυλικά – καλοριφέρ
 • αυτοματισμοί
 • συστήματα ασφάλειας & παρακολούθησης
 • αναμεταδότες
 • σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής – μέσης – χαληλης τάσης
 • δεξαμενές καυσίμων
 • μεταλλικές επιφάνειες – οξυγονοκόλληση
 • τρόφιμα – ρουχισμός
 • χημικά & μικροοργανισμοί (για βιολογικό καθαρισμό, κλπ)
 • ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (ημ)
 • ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 • μηχανολογικός εξοπλισμός
 • αμυντικές εφαρμογές
 • προμήθειες αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων
 • γεωτρήσεις (νερού, πετρελαίου, φυσικού αέριου, γεωθερμίας)

Συντηρήσεις Στρατιωτικών Μονάδων

 • βιολογικών καθαρισμών λυμάτων
 • αντλιοστασίων
 • στρατιωτικά μηχανήματα – ανιχνευτές – εξοπλισμός
 • δεξαμενές καυσίμων
 • σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής – μέσης – χαληλης τάσης
 • ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 • καυστήρων
 • συστημάτων επικοινωνίας
 • λογισμικού – πληροφοριακών συστημάτων

υπηρεσίες

 • υπηρεσίες καθαριότητας
 • απεντόμωσης – μυοκτονιες
 • μηχανοργάνωσης

προμήθειες σε στρατιωτικά νοσοκομεία

 • ιατρικά μηχανήματα
 • ιατρικά αναλώσιμα
 • ιατρικά αντιδραστήρια
 • χημικά αναλώσιμα
 • ιατρικά αέρια
 • ηλεκτρομαγνητικές πόρτες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • Υπηρεσίες πληροφοριακών δεδομένων, τηλεπικοινωνιών και ανάπτυξης λογισμικού
 • Ευρυζωνικά ραδιοφωνικά δίκτυα
 • Συστήματα ενδοεπικοινωνίας
 • Δορυφορικές επικοινωνίες
 • Προϊόντα τακτικών ευρυζωνικών επικοινωνιών
 • Ανάγκες των τομέων άμυνας και ασφάλειας
 • Εγκατάσταση προϊόντων σε διάφορες πλατφόρμες χερσαίων και ναυτικών μονάδων ως μέρος σταθερών ή κινητών εφαρμογών βραχείας, μέσης και μακράς εμβέλειας

 

Kατασκευές

 • στρατόπεδα
 • στρατιωτικά νοσοκομεία
 • κατασκευή αποθήκης εντός στρατοπέδου
 • κατασκευή μεταλλικών πυλώνων
 • κατασκευή μεταλλικών παρατηρητηρίων
 • κατασκευή αποθηκών – υπόστεγων
 • hot σποτ
 • επέκταση κτιριακών μονάδων
 • συγκολλήσεις (ειδικοί χάλυβες, χάλυβες θωράκισης)
 • κατασκευή προϊόντων από λεπτό έλασμα
  κοπή, διαμόρφωση, επιφανειακή προστασία και βαφή χάλυβα, αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα (με βάση τις απαιτούμενες στρατιωτικές προδιαγραφές – military standards)
 • εξειδικευμένος εξοπλισμός επιφανειακών διεργασιών και βαφών
  αναβάθμιση και μετατροπή υπάρχοντος στρατιωτικού υλικού όπως: διάφοροι τύποι οχημάτων, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού κλπ
 • εξειδικευμένες μονάδες προσομοίωσης
 • εξειδικευμένα projects έρευνας και ανάπτυξης (Ρ&δ)

Συντηρήσεις στρατιωτικών νοσοκομείων

 • ιατρικών μηχανημάτων & εξοπλισμού
 • ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 • ανελκυστήρων
 • βιολογικών καθαρισμών λυμάτων
 • αντλιοστασίων
 • καυστήρων
 • σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής – μέσης – χαληλης τάσης

Λογισμικό – τεχνολογίες έρευνας και ανάπτυξης

 • υπηρεσίες πληροφοριακών δεδομένων, τηλεπικοινωνιών και ανάπτυξης λογισμικού
 • ανάπτυξη εξειδικευμένων προjεκτς λογισμικού για στρατιωτική αξιοποίηση
 • λογισμικό απορρήτων προγραμμάτων
 • ανάπτυξη μικροτσίπ (ολοκληρωμένο κύκλωμα)
 • ανάπτυξη λογισμικού και τεχνολογίας τροχιάς βλήματος
 • ανάπτυξη λογισμικού και τεχνολογίας πυραυλικών συστημάτων (πυραύλων)
 • ανάπτυξη λογισμικού και τεχνολογίας προσομοίωσης
 • λογισμικό τιμολογίων
 • λογισμικό μηχανοργάνωσης
 • λογισμικό και τεχνολογία αυτοματοποίησης
 • λογισμικό και τεχνολογία απομακρυσμένης παρακολούθησης

Ηλεκτρονικά συστήματα

 • παράγωγη προηγμένων αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων
 • συστήματα αυτοματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
 • κρυπτογραφικές συσκευές
 • τερματικές συσκευές
 • συστήματα ζεύξης δεδομένων
 • συσκευές τηλεμετρίας
 • ράδιο-εξαρτήματα
 • κρυπτογραφικός εξοπλισμός
 • αμυντικοί οργανισμοί/li>

εθνική ασφάλεια

 • τεχνολογίες αιχμής
 • εξειδικευμένα και ολοκληρωμένα συστήματα εθνικής ασφάλειας
 • κτιριακές υποδομές
 • εγκαταστάσεις δεξαμενών καυσίμου
 • εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου
 • εγκαταστάσεις άντλησης φυσικού αέριου
 • μονάδες παράγωγης ενέργειας
 • επιχειρησιακά κέντρα επιτήρησης συνόρων (ξηράς και θάλασσας)
 • δορυφορική παρακολούθηση
 • ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο (real τιμάει)<

Υβριδικά συστήματα ενέργειας

 • υβριδικά συστήματα παράγωγης και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
 • υπερσύγχρονα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
 • συστήματα εξοικονόμησης καυσίμων γεννητριών
 • παράγωγη, μετατροπή, αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας
 • ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
 • τεχνολογικά προηγμένους και οικονομικά αποδοτικούς υβριδικούς (κινητούς και σταθερούς) σταθμούς ενέργειας
 • επέκταση και αναβάθμιση
 • προηγμένες τεχνολογίες

Ενέργεια

 • ανανεώσιμες πήγες ενέργειας (ape)
 • πυρηνική ενέργεια
 • μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
 • παράγωγη ρεύματος από φυσικό αέριο
 • ηλιοθερμικα συστήματα (για ζέστα νερά η και θέρμανση, εξοικονομώντας πολλές χιλιάδες ευρώ το χρόνο από τα έξοδα πετρελαίου! είναι μία από τις πρώτες κινήσεις που πρέπει να γίνουν προκείμενου να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα της μονάδας σας. η απόσβεση του κόστους επένδυσης είναι πάρα πολύ γρήγορη και είναι η ευκαιρία του σήμερα.)
 • ενεργειακές λύσεις χωρίς πετρέλαιο, όπως “αντλίες θερμότητας” – “ηλεκτρολεβητες”, κλπ. ανάλογα με τις απαιτήσεις & τις ανάγκες σας!
  δωρεάν διαστασιολογηση και μελέτη του συστήματος σας για την πραγματική κάλυψή των ενεργειακών αναγκών σας!!!

Συνεργασίες

 • Κρατικές κυβερνήσεις
 • Υπουργείο εθνικής άμυνας
 • Υπουργεία
 • Δήμοι – Περιφέρειες
 • Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ)
 • Ρωσία
 • Ευρωπαϊκή Ένωση (εε)
 • ΝΑΤΟ
 • Βαλτικές χώρες
 • Βαλκάνια
 • Ελλάδα
 • Μέση Ανατολή
 • Κίνα
 • Άπω Ανατολή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο