Εργοστάσια (Προμήθειες – Συντηρήσεις – Κατασκευές – Άδειες)

Εργοστάσια (Προμήθειες – Συντηρήσεις – Κατασκευές – Άδειες)

Η Πολυεθνική Εταιρεία GIGAKAT, μέλος του Ομίλου ANGELIS GROUP LTD δραστηριοποιείται ενεργά τόσο με Δημόσια όσο και με Ιδιωτικά Έργα, παγκόσμια, σε 5 Ηπείρους και περισσότερες από 200 χώρες.

Επίσης φέρνει εις πέρας την εξεύρεση λύσης για κάθε παρατήρηση – υπόδειξη από ΥΠΕΚΑ, Περιφέρεια, Αντιπεριφέρεια (πρώην Νομαρχία), Πολεοδομία, Διεύθυνση Υγιεινής, κλπ..

Αναλαμβάνει την Αδειοδότηση – Νομιμοποίησή της Μονάδας Λυμάτων από τη Διεύθυνση Υγιεινής και τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας κλπ.

Υπηρεσίες

Μελέτες – Άδειες
 • άδεια λειτουργίας
 • μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανανεώσεις – επεκτάσεις αυτής
 • μηχανολογική μελέτη
 • πάσης φύσεως άδειες που πιθανόν ζητηθούν στην επιχείρηση
 • μελέτη διάθεσης αποβλήτων
 • έκδοση οικοδομικών άδειων κτισμάτων
 • άδεια εργασιών μικρής κλίμακας (πολεοδομία)
 • πιστοποίηση ISO
 • άδεια συλλογής και μεταφοράς
 • ετήσια έκθεση παράγωγου
 • άδεια προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων
 • διαχειριστικό σχέδιο επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων
 • μελέτη διάθεσης αποβλήτων
 • μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων
 • τεχνικές εκθέσεις πάσης φύσεως
 • υγειονομικές μελέτες
 • μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας (άδεια διαχείρισης – ενσωμάτωση στην μ.π.ε.)
 • αδειοδότηση γεωτρήσεων
 • φάκελοι επιδοτήσεων πάσης φύσεως (όλο το πακέτο, με όλες τις
 • απαραίτητες τεχνο-οικονομικές μελέτες, τεχνικές εκθέσεις μηχανικών, κλπ)
Συντηρήσεις
 • βιολογικών καθαρισμών λυμάτων
 • αντλιοστασίων
 • μηχανημάτων & εξοπλισμού (πάσης φύσεως)
 • σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής – μέσης – χαμηλής τάσης
 • ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (πάσης φύσεως)
 • ανελκυστήρων
 • καυστήρων
 • απεντόμωσης – μυοκτονίες
 • υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας
Κατασκευές
 • στήσιμο μονάδας εργοστάσιου – βιομηχανίας «με το κλειδί στο χέρι»
 • βιολογικών καθαρισμών λυμάτων [compact – κόμπακτ ή στατικός]
Προμήθειες – Εγκαταστάσεις
 • προμήθεια εξοπλισμού – μηχανημάτων εργοστάσιου – βιομηχανίας
 • στήσιμο μονάδας εργοστάσιου – βιομηχανίας «με το κλειδί στο χέρι»
 • βιολογικός καθαρισμός λυμάτων [compact η στατικός], (σχεδιασμός, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση)
 • συστήματα επεξεργασίας αερολυμάτων, (σχεδιασμός, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση)
 • συστήματα επεξεργασίας νερού, (σχεδιασμός, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση)
 • μηχανημάτων – ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού – υδραυλικού
 • εξοπλισμού (πάσης φύσεως)
 • συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
 • αλεξικέραυνα
 • δίκτυο πυρόσβεσης
 • ηλεκτρικά – υδραυλικά – καλοριφέρ
 • αυτοματισμοί
 • συστήματα ασφάλειας & παρακολούθησης
 • αναμεταδότες
 • σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής – μέσης – χαμηλής τάσης
 • χημικών & μικροοργανισμών (για βιολογικούς, κλπ)
 • αντικατάσταση μεταλλικών επιφανειών (προμήθεια, κοπή,
 • οξυγονοκόλληση, κλπ.)
Επίσης όταν γίνεται αλλαγή ιδιοκτησίας ενός εργοστάσιου – βιομηχανίας, αναλαμβάνουμε:
 • αλλαγή επωνυμίας
 • μετατροπή όλων των άδειων στο όνομα του νέου φορέα
  νομιμοποίηση όλων των έγγραφων & επίλυση κάθε προβλήματος για
 • έκδοση άδειας λειτουργίας
 • διευθέτηση σε όλους τους απαραίτητους φορείς, ανά περίπτωση
Κατασκευές
Κατασκευές
 • Παραλαβή Α’ Υλών
 • Αποθήκευση Α’ Υλών
 • Σιλό
 • Μεταφορά Μηχανική
 • Μεταφορά Πνευματική
 • Μεταφορικοί Κοχλίες
 • Ζύγιση – Δοσομέτρηση
 • Ανάμειξη
 • Αποκονίωση – Εξαερισμός
 • Δίκτυο Αεραγωγών
 • Κοσκίνιση – Διαχωρισμός
 • Φίλτρα Scrubber – Πλυντρίδα – Πλυντηρίδα
 • Κύκλωνες
 • Αεροφράκτες – Βαλβίδες
 • Φιλτρομονάδες
 • Σύστημα Βαφής Επιφανειών
 • Καμπίνες Βαφής
 • Καταράκτες Βαφής
 • Συστήματα Σωληνώσεων
 • Πίνακες – Αυτοματισμοί
 • Αποτεφρωτές – Κλίβανοι Αποτέφρωσης
 • Μηχανήματα Για Αερολύματα – Αέρια Ρύπανση
 • Ειδικές Μεταλλικές Κατασκευές
 • Ειδικές Κατασκευές
 • Κατασκευή Βιομηχανικών Μηχανημάτων
 • Μεταλλικά Σύμμεικτα Κτίρια
 • Ρομποτικά Μηχανήματα
 • Λέβητες Ξύλου Και Πετρελαίου
 • Κυλιόμενα Απορροφητικά
 • Τηλεθέρμανση
 • Διαχωριστές Χαρτιού
 • Αυτοματισμών Σκυροδέματος
 • Ανεμιστήρες
 • Φίλτρα – Αναλώσιμα
 • Πάγκοι Εργασίας
 • Κλιβάνων
 • Στεγνωτήρια
 • Καυστήρες
Βιομηχανίες
Βιομηχανίες
 • Βιομηχανία Σκραπ (SCRAP) Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Μετάλλων
 • Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών
 • Βιομηχανία Διατροφής
 • Βιομηχανία Ζωοτροφών
 • Βιομηχανία Φαρμάκων
 • Βιομηχανία Καλλυντικόν
 • Βιομηχανία Απορρυπαντικών
 • Βιομηχανία Χημικών
 • Βιομηχανία Χρωμάτων
 • Βιομηχανία Πλαστικών Και Ελαστικών
 • Βιομηχανία Δομικών
 • Βιομηχανία Τούβλων (Τουβλοποιίας)
 • Βιομηχανία Καπνού Και Τσιγάρων
 • Βιομηχανία Χαρτιού
 • Βιομηχανία Ξύλου (Ξυλείας)
 • Βιομηχανία Βαρέως Τύπου
Συντήρηση & Επισκευές
Συντήρηση & Επισκευές
 • Αναλαμβάνει Συμβόλαια Συντήρησης & Επισκευών, βάση της κείμενης νομοθεσίας
 • Πρόληψη & Αντιμετώπιση Βλαβών
 • Ορθή Λειτουργιά της Επιχείρησης ή του Οργανισμού, για απρόσκοπτη λειτουργικότητα όλων των δραστηριοτήτων της
 • Τήρηση Πρωτοκόλλων Λειτουργίας και Ελέγχων, με Εξειδικευμένο Τεχνικό Συνεργείο
 • Ανίχνευση και Επίλυση κάθε Δυσλειτουργίας Του Συστήματος
 • Πρόληψη & Συντήρηση Μηχανημάτων – Ηλεκτρικού & Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Ηλεκτρομηχανολογικού) της Μονάδας
 • Επέμβαση και στις πλέον δύσκολες περιπτώσεις
 • Πλήρης Έλεγχος – Διάγνωση και Σύσταση Αλλαγών – Αναβάθμισης, για υπάρχοντα προβλήματα
 • Εξειδικευμένα Μηχανήματα για Επέμβαση σε κάθε περίπτωση Συστήματος Ηλεκτρικού & Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Ηλεκτρομηχανολογικού) Της Μονάδας
Αναβάθμιση
Αναβάθμιση
 • Αναλαμβάνει την Αναβάθμιση & τον Εκσυγχρονισμό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για να λειτουργεί με Ασφάλεια Και Ενεργειακή Οικονομία
Προμήθειες Μηχανημάτων
Προμήθειες Μηχανημάτων
 • Κατασκευάζονται και Προμηθεύονται όλα τα Μηχανήματα για Ηλεκτρικό & Μηχανολογικό Εξοπλισμό (Ηλεκτρομηχανολογικό), σύμφωνα με την αντίστοιχη αναλυτική Λίστα Μηχανημάτων της Εταιρείας
 • Έπειτα από Διαστασιολόγηση του Συστήματος, προμηθεύονται τα πλέον Οικονομικά Και Αξιόπιστα Συστήματα για την κάθε περίπτωση
 • Επιπλέον υπάρχει Υπηρεσία Εγκατάστασης κάθε Μηχανήματος Ηλεκτρικού & Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Ηλεκτρομηχανολογικού), στο σύστημά σας
Μηχανήματα
Μηχανήματα
 • Ηλεκτρικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός (Ηλεκτρομηχανολογικός)
 • Ανελκυστήρες (Ασανσέρ)
 • Ηλεκτρικός Εξοπλισμός
 • Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός
 • Συστήματα Αυτοματισμού
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Υπεργολαβίες
Υπεργολαβίες
 • Αναλαμβάνει να εκτελέσει με Ασφάλεια & Οικονομία κάθε Κατασκευή, οποιουδήποτε μεγέθους. Μέχρι & τεράστια συστήματα σε πρωτεύουσες κρατών ή συγκροτήματα πόλεων, σε όλο τον Κόσμο.
Τιμές Χονδρικής
Τιμές Χονδρικής
 • Ως Βασική Κατασκευάστρια & Εισαγωγικός Πολυεθνικός Όμιλος, παράσχει Τιμές Χονδρικής σε Κατασκευαστικές & Εμπορικές Επιχειρήσεις, σε όλο τον κόσμο! Είναι στη διάθεση του κάθε Συνεργάτη να φέρει εις πέρας το οποιοδήποτε έργο έχει αναλάβει!

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο