FAQS

FAQS - Συχνές Ερωτήσεις


1. Με τι ασχολείται η Πολυεθνική Εταιρεία GIGAKAT, μέλος του Ομίλου ANGELIS GROUP LTD;
Η Πολυεθνική Εταιρεία GIGAKAT, μέλος του Ομίλου ANGELIS GROUP LTD δραστηριοποιείται ενεργά τόσο με Δημόσια όσο και με Ιδιωτικά Έργα, παγκόσμια, σε 5 Ηπείρους και περισσότερες από 200 χώρες.
2. Τι εξειδικεύσεις έχει η Πολυεθνική Εταιρεία GIGAKAT, μέλος του Ομίλου ANGELIS GROUP LTD, στο φάσμα που ασχολείται;
Το βασικό Τρίπτυχο της Εταιρείας είναι ΑΔΕΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ.

ΑΔΕΙΕΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. (Βάση της κείμενης Νομοθεσίας).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΧΥΤΑ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ.

Ιδιαίτερη εξειδίκευση έχει στον Τομέα Αποβλήτων. Στερεά – Υγρά – Αέρια.

Επίσης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΙΣΙΝΕΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ, ΧΗΜΙΚΑ, ΑΝΤΛΙΕΣ, ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
3. Τι άλλες δραστηριότητες έχει ο Όμιλος Εταιρειών ANGELIS GROUP LTD;
Συνοπτικά ο Όμιλος Εταιρειών ANGELIS GROUP LTD δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ: Εξαγορές πλοίων ως Εφοπλιστές. Κατόπιν ναύλωση αυτών σε παγκόσμιους μεταφορικούς φορείς και μεταφορές φορτίων σε όλο τον κόσμο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Εξαγορές και Κατασκευή Ιδιόκτητων Γιγάντιων Ξενοδοχείων, σε δυναμικά τουριστικά μέρη, με στόχο μία υπολογίσιμη τεράστια δύναμη στην παγκόσμια σκακιέρα. ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ: Διαδικασία έναρξης Διεθνούς Αεροπορικής Εταιρείας. ΑΚΙΝΗΤΑ: Εξαγορές Εμπορικών Ακινήτων σε όλο τον κόσμο και χτίσιμο επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Στόχος η λειτουργία – management αυτών και η ενοικίαση των ακινήτων του Ομίλου σε τρίτους. ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ: Συλλογή έργων τέχνης παγκοσμίως. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Πολλές Κατασκευαστικές Εταιρείες σε πολλές χώρες του κόσμου και συνεχή εξάπλωση στα πλαίσια Διεθνοποίησης. ΙΑΤΡΙΚΑ: Δημιουργία και Λειτουργία Ιδιόκτητων Μονάδων Υγείας, ως αλυσίδες. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ: Εξαγορές Τεράστιων Εργοστασίων και δημιουργία Νέων Εργοστασίων, για δημιουργία προϊόντων. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ: Παγκόσμια δραστηριοποίηση στον κλάδο αυτό. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Σε Συνεργασία με τα Ξενοδοχεία του Ομίλου Εταιρειών ANGELIS GROUP LTD, δυναμική δραστηριότητα ως Διεθνείς Τουριστικοί Πράκτορες. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Δημιουργία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών φορέων όλων των βαθμίδων. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Δραστηριοποίηση Διεθνώς στον Τομέα Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), κλπ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ: Μελετητικές Εταιρείες για ανάληψη γιγάντιων projects. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Ο δυναμικός τομέας R&D (Research & Development) αναπτύσσει Νέες Δραστηριότητες, Νέα προϊόντα, Νέες Τεχνολογίες, πριν μπουν σε φάση υλοποίησης. ΚΑΦΕΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ: Δραστηριοποίηση σε εμπορικά και τουριστικά μέρη. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Παγκόσμια δραστηριοποίηση και ανάπτυξη.
4. Πόσο σημαντική είναι η Αδειοδότηση στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα που δραστηριοποιείται η Πολυεθνική Εταιρεία GIGAKAT, μέλος του Ομίλου Εταιρειών ANGELIS GROUP LTD και τι πρέπει να κάνει κάποιος που ενδιαφέρεται για κάποια Άδεια ή Μελέτη;
Τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, ο Τομέας της Νόμιμης Αδειοδότησης είναι η Οικονομικότερη Λύση! Τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την τσέπη του κάθε ανθρώπου. Γλιτώνει δηλαδή και χρόνο και χρήμα. Επίσης αν δεν πληρούνται κάποιες προδιαγραφές και παραλείψει κάποιες αρχικές Μελέτες, τότε θα συναντήσει δυσκολία παρακάτω ο κάθε ενδιαφερόμενος, μιας και δεν θα μπορέσει να Αδειοδοτηθεί για κάποια δουλειά που θέλει να αναπτύξει. Οπότε σε κάθε περίπτωση ισχύει πως καλύτερα το προλαμβάνειν, παρά το θεραπεύειν… Οπότε μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή με την Εταιρεία της εμπιστοσύνης του, όπως πολλοί πελάτες έως τώρα έχουν εμπιστευθεί την Πολυεθνική Εταιρεία GIGAKAT, μέλος του Ομίλου ANGELIS GROUP LTD, αποφεύγοντας πιθανά πρόστιμα από αμέλεια, αλλά και οικοδομώντας στέρεες βάσεις για την μελλοντική Οικονομική Ανάπτυξή του…
5. Πόσο σημαντική είναι η Κατασκευή Έργων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα που δραστηριοποιείται η Πολυεθνική Εταιρεία GIGAKAT, μέλος του Ομίλου Εταιρειών ANGELIS GROUP LTD και τι πρέπει να κάνει κάποιος που ενδιαφέρεται για κάποια Κατασκευή;
Τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, ο Τομέας της Κατασκευής είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σε κάθε περίπτωση η Πολυεθνική Εταιρεία GIGAKAT, μέλος του Ομίλου ANGELIS GROUP LTD, επιλέγει την πιο Οικονομική Λύση για την καλύτερη Ποιότητα Έργου Κατασκευής και τη μέγιστη Ασφάλεια τόσο κατά τη φάση Κατασκευής, όσο και μετά την ολοκλήρωση του Έργου. Κάθε έργο της Εταιρείας GIGAKAT, σε όλο τον κόσμο, αποτελεί την καλύτερη διαφήμισή της! Επομένως η στήριξή σας από μία δυνατή Εταιρεία όπως η GIGAKAT, θα σας κερδίσει χρήματα και θα είστε ήσυχοι περιμένοντας να σας παραδώσει το Έργο «ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ». Αυτός είναι και ο λόγος που την επιλέγουν ως Υπεργολάβο, πολλές Κατασκευαστικές σε όλο τον κόσμο, για την Υλοποίηση των Έργων τους!
6. Πόσο σημαντική είναι η Συντήρηση Έργων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα που δραστηριοποιείται η Πολυεθνική Εταιρεία GIGAKAT, μέλος του Ομίλου Εταιρειών ANGELIS GROUP LTD και τι πρέπει να κάνει κάποιος που ενδιαφέρεται για κάποια Συντήρηση;
όσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, ο Τομέας της Συντήρηση Έργων είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί γλιτώνει και χρήμα και χρόνο, από πιθανές βλάβες που θα γίνουν λόγω ελλιπούς Συντήρησης. Η Εταιρεία GIGAKAT, έχει τεράστια εμπειρία στον Τομέα αυτό και θα σας απαλλάξει από τωρινά και μελλοντικά προβλήματα, προκειμένου να ασχοληθείτε με τα κομμάτια εσόδων μιας επιχείρησης όπως είναι η παραγωγική διαδικασία. Η Συντήρηση Έργων θα ανεβάσει τα Έσοδα της Επιχείρησής σας, μιας και θα συνεχίσει η απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας σας, με ελάχιστα έξοδα. Επίσης σε κάθε περίπτωση ισχύει πως καλύτερα το προλαμβάνειν, παρά το θεραπεύειν… ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΧΥΤΑ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ιδιαίτερη εξειδίκευση έχει στον Τομέα Αποβλήτων. Στερεά – Υγρά – Αέρια.
7. Τι ακριβώς παρέχει στους πελάτες που ενδιαφέρονται για ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΥΜΑΤΩΝ η Πολυεθνική Εταιρεία GIGAKAT, μέλος του Ομίλου Εταιρειών ANGELIS GROUP LTD;
Η Πολυεθνική Εταιρεία GIGAKAT, μέλος του Ομίλου ANGELIS GROUP LTD δραστηριοποιείται ενεργά τόσο με Δημόσια όσο και με Ιδιωτικά Έργα, παγκόσμια, σε 5 Ηπείρους και περισσότερες από 80 χώρες. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ «ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ», ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΕ ΜΠΕΤΟΝ (Σχεδιασμός, Κατασκευή, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε Λειτουργία) Για Δήμους, Οργανισμούς, Ξενοδοχεία, Εργοστάσια, Βιομηχανίες, κλπ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ COMPACT

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ «ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ», COMPACT (Σχεδιασμός, Κατασκευή, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Λειτουργία). Είτε μόνο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (η οικονομικότερη λύση!) & κατόπιν υποδείξεών, σύνδεση του συστήματος από τον υδραυλικό σας! Πολύ εύκολα συστήματα στην εγκατάσταση και στην λειτουργία!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΑΣ, ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ – ΣΑΡΩΤΕΣ ΙΛΥΟΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΑΧΥΝΤΕΣ ΛΑΣΠΗΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ DAF ΛΟΒΟΕΙΔΗΣ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΑΙΝΙΟΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΗΜΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PURE ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΙΚΑ CROMOPURE ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΦΡΕΑΤΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (2.000 LT – 42.000 LT) ΦΙΛΤΡΑ UV ΒΙΟΦΙΛΤΡΑ ΒΟΡΒΟΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΜΕΧΡΙ & ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΡΑΤΩΝ Η’ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΩΝ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ, ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ!
8. Τι ακριβώς παρέχει στη Συντήρηση Πολυκατοικιών η Πολυεθνική Εταιρεία GIGAKAT, μέλος του Ομίλου Εταιρειών ANGELIS GROUP LTD;
Όλο το φάσμα αναγκών μίας Πολυκατοικίας, δηλαδή:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ, ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ – ΛΕΒΗΤΕΣ, ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΒΑΨΙΜΑΤΑ – ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ.
9. Τι ακριβώς παρέχει στον Τομέα των ΧΥΤΑ η Πολυεθνική Εταιρεία GIGAKAT, μέλος του Ομίλου Εταιρειών ANGELIS GROUP LTD;
Έχει τεράστια εξειδίκευση και εμπειρία η Εταιρεία GIGAKAT, στον Τομέα των ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων). Αναλαμβάνει τόσο την Κατασκευή, όσο και την απρόσκοπτη Λειτουργία των ΧΥΤΑ, σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει τόσο την τεχνογνωσία, όσο και όλα τα απαραίτητα ακριβά μηχανήματα και το εξειδικευμένο προσωπικό. Λειτουργεί τόσο ως Εργολάβος τέτοιων Έργων, όσο και ως Υπεργολάβος, με γνώμονα την Οικονομία και την Ασφάλεια.
10. Τι Προμήθειες και Εγκαταστάσεις κάνει η Πολυεθνική Εταιρεία GIGAKAT, μέλος του Ομίλου Εταιρειών ANGELIS GROUP LTD;
Το φάσμα Προμηθειών και Εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τις Κατηγορίες:
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΙΣΙΝΕΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΝΕΡΟΥ, ΧΗΜΙΚΑ, ΑΝΤΛΙΕΣ, ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
 • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
 • ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ – ΣΑΡΩΤΕΣ ΙΛΥΟΣ
 • ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ
 • ΠΑΧΥΝΤΕΣ ΛΑΣΠΗΣ
 • ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ
 • DAF
 • ΛΟΒΟΕΙΔΗΣ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ
 • ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
 • ΤΑΙΝΙΟΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΕΣ
 • ΑΝΤΛΙΕΣ
 • ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
 • ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΧΗΜΙΚΑ
 • ΕΝΖΥΜΑ
 • ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ
 • ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ PURE
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΙΚΑ CROMOPURE
 • ΑΠΟΣΜΗΣΗ
 • ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
 • ΦΡΕΑΤΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
 • ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ
 • ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (2.000 LT – 42.000 LT)
 • ΦΙΛΤΡΑ UV
 • ΒΙΟΦΙΛΤΡΑ
 • ΒΟΡΒΟΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
 • ΠΙΣΙΝΕΣ
 • ΠΙΣΙΝΕΣ (ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΠΕΤΟΝ)
 • ΠΙΣΙΝΕΣ (COMPACT)
 • ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΠΑ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) Αντλίες, Φίλτρα, Εξοπλισμός Καθαρισμού, Εξοπλισμός Απολύμανσης, Ηλεκτρολυτική Χλωρίωση, Έλεγχος PH & Cl, Χημικά, Χαλαζιακή Άμμος – Γρανάτης.
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
 • Κατασκευη Μοναδων Αφαλατωσης, Κατασκευη Μοναδων Φιλτραρισματος Νερου
 • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: Φίλτρα, Απιονιστές, Συστήματα Αφαλάτωσης Νερού με Αντίστροφη Όσμωση, Συστήματα
 • Απολύμανσης με Υπεριώδη Ακτινοβολία U.V., Συστήματα Απολύμανσης με Ταμπλέτες Χλωρίου
 • Υποχλωριώδους Ασβεστίου, Αποσκληρυντές)
 • ΧΗΜΙΚΑ
 • ΕΝΖΥΜΑ
 • ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ (ΒΑΛΒΙΔΕΣ)
 • ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
 • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
 • ΦΙΛΤΡΑ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
 • ΑΠΕ (ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο