Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων

Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων - Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων - Βιολογικός Καθαρισμός

Σχεδίαση, Κατασκευή, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία - Συντήρηση

Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων

Η Πολυεθνική Εταιρεία GIGAKAT, μέλος του Ομίλου Εταιρειών ANGELIS GROUP LTD, δραστηριοποιείται ενεργά τόσο με Δημόσια όσο και με Ιδιωτικά Έργα, παγκόσμια, σε 5 Ηπείρους και περισσότερες από 200 χώρες. Είμαστε πρωτοπόροι στην κατασκευή Βιολογικών Καθαρισμών Λυμάτων. Ο Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων αποτελεί καίριο κομμάτι κάθε οικιστικής και βιομηχανικής επιχείρησης και συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ως βασική κατασκευάστρια & εισαγωγικός πολυεθνικός όμιλος, παράσχει τιμές χονδρικής σε κατασκευαστικές & εμπορικές επιχειρήσεις, σε όλο τον κόσμο! Είναι στη διάθεση του κάθε συνεργάτη να φέρει εις πέρας το οποιοδήποτε έργο έχει αναλάβει!

Η Εταιρεία έχει Πιστοποίηση από Κρατικούς φορείς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Επίσης διαθέτει Μελετητικά και Εργοληπτικά Πτυχία. Έχει μακροχρόνιες επιτυχείς συνεργασίες τόσο με Δημόσιους – όσο και με Ιδιωτικούς φορείς!

Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων

Είναι στη διάθεσή σας να φέρει εις πέρας από τις πιο απλές έως τις πλέον δύσκολες περιπτώσεις λυμάτων. Αναλαμβάνει κάθε είδους λύμα. Αστικά, βιομηχανικά, κλπ.

Αναλαμβάνει την Σχεδίαση, Κατασκευή, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία – Συντήρηση του βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. Όλα τα προϊόντα είναι σε τιμές χαμηλές, με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και με τη μέγιστη ποιότητα υλικών.

Επίσης αναλαμβάνει την αναβάθμιση & τον εκσυγχρονισμό του παλιού βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, συμφωνά με την κείμενη νομοθεσία, για να λειτουργεί με ασφάλεια και οικονομία.

Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων
Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων

Συντήρηση & Χημικές Αναλύσεις

Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων – Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων – Βιολογικός Καθαρισμός
 • Αναλαμβάνει συμβόλαια συντήρησης & χημικών αναλύσεων του βιολογικού καθαρισμού σας, βάση της κείμενης νομοθεσίας.
 • Τήρηση πρωτοκόλλων λειτουργίας και έλεγχων, με εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο.
 • Ανίχνευση και επίλυση κάθε δυσλειτουργίας του συστήματος βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.
 • Πρόληψη & συντήρηση μηχανημάτων.
 • Επέμβαση και στις πλέον δύσκολες περιπτώσεις.
 • Πλήρης έλεγχος – διάγνωση και σύσταση αλλαγών – αναβάθμισης, για υπάρχοντα προβλήματα.
 • Εξειδικευμένα μηχανήματα για επέμβαση σε κάθε περίπτωση συστήματος βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.
 • Πιστοποιημένες χημικές αναλύσεις, βάση φεκ, της αντίστοιχής νομοθεσίας, για την ποιότητα του λύματος προ της απορρίψεις στο περιβάλλον.
 • Εμπειρογνώμονες ορθής λειτουργίας συστημάτων.

Προμήθειες Μηχανημάτων

Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων
 • Κατασκευάζονται και προμηθεύονται όλα τα μηχανήματα για βιολογικούς καθαρισμούς λυμάτων, συμφωνά με την αντίστοιχη αναλυτική λίστα μηχανημάτων της εταιρείας.
 • Έπειτα από διαστασιολογηση του συστήματος, προμηθεύονται τα πλέον οικονομικά και αξιόπιστα συστήματα για την κάθε περίπτωση.
 • Επιπλέον υπάρχει υπηρεσία εγκατάστασης κάθε μηχανήματος βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, στο σύστημα σας.

Μηχανήματα βιολογικών καθαρισμών λυμάτων

Βιολογικοί καθαρισμοί λυμάτων (στατικοί με μπετόν)

Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων

Βιολογικοί καθαρισμοί λυμάτων (Compact)

Περιστρεφόμενες γέφυρες - σαρωτές ιλύος

Aυτοκαθαριζόμενα κόσκινα

Παχυντές Λάσπης

Αυτοκαθαριζόμενες σχάρες

DAF

Λοβοειδεις φυσητήρες

Φυσητήρες πλευρικού καναλιού

Ταινιοφιλτροπρέσες Ιλύος

Αντλίες

Δοσoμετρικες αντλίες

Όργανα έλεγχου

Παχυντές Λάσπης

Μέτρηση αγωγιμότητας

Μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου

Χημικά

Μέτρηση χλωρίου

Μέτρηση θολότητας

Μέτρηση αιωρουμένων στέρεων

Μέτρηση στάθμης λάσπης

GIGAKAT Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων

Μηχανήματα ολοκληρωμένου χημικού εργαστηρίου

Μέτρηση νερών βάση φεκ (όλα τα μηχανήματα)

Μέτρηση λυμάτων βάση φεκ

Μηχανήματα αυτοματοποίησης και απομακρυσμένου έλεγχου

Μέτρηση οξειδοαναγωγής

Μετρητές παροχής (ηλεκτρομαγνητικοί, υπέρηχων)

Μεταδότες πίεσης

Μεταδότες στάθμης (υδροστατικοί, χωρητικοί)

Διακόπτες Ροής

Μικροοργανισμοί

Ένζυμα

Πολυηλεκτρολύτες

Καθιζήσεις (δεξαμενές καθίζησης)

Φυσικοχημικές μονάδες βιομηχανικών αποβλήτων pure

Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων με χημικά bach compure

Αποσμηση

Λιποσυλλεκτες

Φρεάτια λυμάτων

Εσχάρες

Λασποσυλλεκτες

Ελαιοδιαχωριστής

Πλαστικές δεξαμενές

GIGAKAT Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων

Δεξαμενές αποθήκευσης νερού

Μοναδα UV

Φίλτρα UV

GIGAKAT Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων

Κροκιδωτικά

Χλωριωτες

Ταμπλέτες Χλωρίου

Φίλτρο Στερεών

Φίλτρο άνθρακα

Αντλίες αερισμού

Αναδευτήρες

Επιφανειακοί αεριστήρες

Εξαμμωτες – διαχωριστής άμμου (αμμοδιαχωρισμός)

Ξέστρα καθίζησης

θυροφράγματα

Φίλτρα πίεσης τριτοβάθμιας επεξεργασίας

Βακτήρια

Συγκρότημα Αεροσυμπιεστών

Βιοφίλτρα

Βιολογικοί MBR

GIGAKAT Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων

Διαχείριση λάσπης (αερόβια & αναερόβια χώνευση)

Διαχυτές Αέρος – Μεμβράνες

Επεξεργασία ιλύος

Φυγοκεντρικός Διαχωριστήρας (Decanter)

Παρασκευή πολυηλεκτρολυτες

Υπεργολαβίες

Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων – Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων – Βιολογικός Καθαρισμός

Αναλαμβάνει να εκτελέσει με ασφάλεια & οικονομία κάθε κατασκευή βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, οποιουδήποτε μεγέθους. Μέχρι & τεράστια συστήματα σε πρωτεύουσες κρατών η’ συγκροτήματα πόλεων, σε όλο τον κόσμο.

Εφαρμογές - Χρήσεις

Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων – Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων – Βιολογικός Καθαρισμός

 • Οικιστικά Συγκροτήματα
 • Camping
 • Πλυντήρια Αυτοκινήτων
 • Ιππικοί Όμιλοι
 • Επικίνδυνα Λύματα

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο